Lenor Color 21 prań 1365g proszek do prania

Lenor proszek  2in1 21 prań  1365g- proszek do prania tkanin  kolorowych!

 

 

Dodatkowe informacje

Kod EAN

8001841710594

Ilość prań

21

Waga

1365g

Ilość sztuk paleta

384

Ilość sztuk warstwa

48

Ilość sztuk karton

4

Ilość sztuk

Karton, Warstwa, Paleta

Opis

Lenor proszek do koloru 2in1 21 prań  1365g

UWAGA!
Produkt zawiera substancje toksyczne.
Produkt powoduje podrażnienia skóry i uczulenia, działa drażniąco na oczy.
Produkt działa drażniąco na układ oddechowy.
Produkt działa odurzająco, może powodować poczucie senności lub zawroty głowy.
Produkt stanowi zagrożenie dla warstwy ozonowej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Zalecane jest noszenie okularów i rękawic ochronnych ochronnych. Po użyciu środka dokładnie umyć ręce.
W przypadku kontaktu z oczami: przez kilka minut ostrożnie i dokładnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: niezwłocznie skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Okazać pojemnik lub opakowanie.
Używać rękawic ochronnych jeśli skóra rąk jest wrażliwa, zaczerwieniona, podrażniona lub skaleczona.
Zużyte opakowanie wyrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników.