Persil Color Duo-Caps Color 19 caps 475g

Persil Duo-Caps Color 19 caps –  kapsułki do prania tkanin kolorowych już od 20 stopni!

Dodatkowe informacje

Kod EAN

5410091722340

Ilość prań

19

Pojemność

475g

Ilość sztuk paleta

576

Ilość sztuk warstwa

96

Ilość sztuk karton

8

Ilość sztuk

Karton, Warstwa, Paleta

Opis

PERSIL Duo Caps COLOR 475g – 19 kapsułek do prania
Kapsułki do prania tkanin kolorowych. Produkt nie jest przeznaczony do prania tkanin delikatnych jak wełna czy też jedwab. Kapsułek nie należy stosować do prania wstępnego lub prania ręcznego.

Stosowanie: jedną kapsułkę wrzucić do bębna maszyny piorącej, a następnie włożyć pranie.
W przypadku silnych zabrudzeń, twardej wody lub pralek o pojemności powyżej 6kg stosować 2 kapsułki na jedno pranie. Kapsułki stosować w całości. Nie należy ich rozcinać, ani rozrywać. Otoczka kapsułki, po kontakcie z wodą, rozpuszcza się samoistnie. Po wyjęciu kapsułki opakowanie zbiorcze należy dokładnie zamknąć. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Skład: 15-30% anionowe substancje powierzchniowo czynne, niejonowe substancje powierzchniowo czynne; 5-<15% mydła, <5% fosfoniany; Pozostałe składniki: enzymy, kompozycje zapachowe, Citronellol, Linalool, Buthyphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal
Dystrybucja:Henkel Belgium N.V.; Boite Postale 26, 1800 Vilvorde www.henkel.be
Dystrybutor:Luna24.pl Punta Tersiva s.ro. Sokola Tumy 743/16, Mariańskie Hory 70900 Ostrava

UWAGA!
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt NIE jest przeznaczony do spożycia. Zawiera proteazy. Może wywoływać reakcje alergiczne.
Produkt zawiera substancje toksyczne. Produkt powoduje podrażnienia skóry i uczulenia, działa drażniąco na oczy. Produkt działa drażniąco na układ oddechowy.
Produkt działa odurzająco, może powodować poczucie senności lub zawroty głowy.
Produkt stanowi zagrożenie dla warstwy ozonowej.
Zalecane jest noszenie okularów i rękawic ochronnych ochronnych. Po użyciu środka dokładnie umyć ręce. Przy dłuższym działaniu produkt szkodliwy dla organizmów wodnych.
W przypadku kontaktu z oczami: przez kilka minut ostrożnie i dokładnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Każdorazowo ww przypadkach lub w przypadku kontaktu ze skórą lub oparami niezwłocznie skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Okazać pojemnik lub opakowanie.
Zużyte opakowanie wyrzucić do odpowiednio oznakowanych pojemników.