rejestracja logowanie
CHEMIA KAWA SŁODYCZE - PRODUKTY ZACHODNIE
Twój Koszyk
W koszyku znajduje się:
produktów: 0
o wartości: 0 zł
zobacz koszyk
Regulamin

Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz 827 z późn. zm.)

Regulamin udostępniony jest bezpłatnie za pośrednictwem sklepu Luna24.pl, zapewniając tym samym możliwość zapoznania się z zawartymi w nim zapisami przed zawarciem umowy.

Właścicielem sklepu działającego pod adresem www.luna24.pl jest B2B Connections Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Rolnej 4, Łękno, 63-020 Zaniemyśl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000638851, NIP 9721266856, REGON 365471372.

Kontakt ze Sklepem Luna24.pl możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: biuro@luna24.pl, a także:

a) Dział Wysyłek Paczek/Punkt Odbioru Osobistego

Adres do korespondencji:

ul. Śremska 7b

Zbrudzewo

63-100 Śrem

Telefonicznie pod nr +48 694 758 359 (koszt uzależniony od stawek operatora)

b) Sprzedaż hurtowa - Luna24.pl Sp. z o.o.

Telefonicznie pod nr +48 602 701 800 (koszt uzależniony od stawek operatora)

lub pod nr +48 61 28 72 280 (koszt uzależniony od stawek operatora)

 

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.luna24.pl, prowadzony przez spółkę B2B Connections Sp. z o.o., sprzedający towary za pośrednictwem internetu

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, która poprzez założone konto klienta dokonuje zakupów w Sklepie

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Konto klienta – baza zawierająca dane Klienta umożliwiająca składanie zamówień w Sklepie, zawierająca m.in. historię zamówień, dane dotyczące wpłat

Koszyk – funkcja Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu; która umożliwia ustalenie i modyfikację danych zamówienia np. ilości produktów

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je firmie kurierskiej realizującej zamówienie lub też powiadomi Klienta o możliwości odbioru osobiście w punkcie odbioru – wg wybranej przez Klienta formy dostawy

Punkt odbioru osobistego – punkt prowadzony przez B2B Connections, w którym można odebrać zrealizowane zamówienie

Przelew elektroniczny – przelew środków dokonywany przez Klienta za pomocą konta bankowego on-line, za pomocą internetowych systemów płatności

Przelew bankowy tradycyjny – przelew środków dokonywany przez Klienta w banku lub na poczcie

I Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Luna24.pl składane są poprzez Internet, w tym celu niezbędne jest posiadanie:

  a) komputera z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera

  b) aktywnego konta poczty elektronicznej

 2. Rejestracja

  Aby złożyć zamówienie, konieczne jest założenie konta klienta, w tym celu należy wejść w zakładkę „Rejestracja” na stronie www.luna24.pl i wypełnić formularz. Następnie należy zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 3. Logowanie

  Logowanie do Sklepu Luna24.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta

 4. Zamieszczone w Sklepie informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego. Oferta zawarcia umowy sprzedaży składana jest przez Klienta poprzez przesłanie zamówienia. W tym celu Klient zobowiązany jest do:

  a) wyboru zamawianych towarów i określenia ich ilości

  b) wyboru sposobu dostawy spośród oferowanych przez Sklep

  c) wyboru adresu dostawy

  d) wyboru adresu, na który wystawiona ma być faktura VAT (jeśli wybrano taki dokument)

  e) wybory sposobu płatności spośród oferowanych przez Sklep

  Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Sklep, na podany przez Klienta adres e-mail, przesyła specyfikację do wspomnianego zamówienia. Specyfikacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie takie zostanie wysłane zostanie pocztą elektroniczną niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.

  Z tą chwilą zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sklepem.

  W przypadku podania błędnego adresu e-mail, uniemożliwiając tym samym kontakt z Klientem, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych.

  Do przesyłki zawierającej zamówiony towar dołączony jest paragon fiskalny, paragon imienny lub faktura VAT (wystawiana na życzenie Klienta)

  Płatność dokonana przez Klienta – z wyjątkiem płatności z opcji „płatność przy odbiorze” - do momentu potwierdzenia przyjęcia realizacji zamówienia, stanowi przedpłatę na poczet niniejszego zamówienia.

 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania całości zamówienia, Klient powiadomiony zostanie o tym fakcie najpóźniej w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wspomnianej w pkt 4. Powiadomienie wysłane zostanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za ww. Zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

  W przypadku braku możliwości zrealizowania części zamówienia, Klient informowany jest o dostępności poszczególnych towarów i na tej podstawie podejmuje decyzję o jednym ze sposobów jego realizacji tj.:

  a) częściowa realizacja – obejmująca wysyłkę jedynie towarów dostępnych w danej chwili

  b) anulowanie całości zamówienia

  W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za ww. Zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze w wysokości uwzględniającej wybór jednej z opcji sposobu realizacji.

 6. W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar, w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia, Sklep anuluje zamówienie, o czym poinformuje Klienta drogą mailową.

II Ceny towarów

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

  a) podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT

  b) nie zawierają informacji dotyczących ostatecznych kosztów dostawy. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta

  c) B2B Connections Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Realizacja zamówień na produkty oferty promocyjnej lub wyprzedaży, następuje wg kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych ww promocją lub wyprzedażą.

III Czas realizacji zamówień

 1. Sklep internetowy Luna24.pl, przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

  Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

 2. W przypadku gdy przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż podany w dotychczasowej korespondencji, kontaktujemy się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję nowego terminu.

 3. Zamówienie dostarczone może być, wg wskazań Klienta

  a) za pośrednictwem firmy kurierskiej

  b) do punktu odbioru osobistego

IV Formy płatności

 1. Za zamówione towary Klient może dokonać wyboru jednej z oferowanych form płatności:

  a) płatność gotówką przy odbiorze (w przypadku przesyłek kurierskich lub odbioru osobistego) – Sklep przystępuje do realizacji zamówienia bezpośrednio po zakończeniu procesu składania zamówienia

  b) przelew bankowy tradycyjny, przelew elektroniczny – Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu otrzymanej wpłaty

  Dane do przelewu:

  B2B Connections Sp. z o.o.
  ul. Rolna 4; Łękno
  63-020 Zaniemyśl 

  BZ WBK 71 1090 1476 0000 0001 3422 3734

V Reklamacja

 1. Sklep Luna24.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji. W przypadku gdy produkt dostarczony został za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać właśnie w tym Punkcie Odbioru.

 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Luna24.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną i powinno zostać przesłane na adres Sklepu Luna24.pl, ul. Śremska 7b, Zbrudzewo, 63-100 Śrem. Klient powinien także dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 2. Koszt zwrotu towarów ponosi Konsument. Ponosi on także odpowiedzialność za zwrot produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej cech, charakteru i funkcjonowania.

 3. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

  a) przedmiotem świadczenia jest rzecz mająca krótki termin przydatności do spożycia lub ulegająca szybkiemu zepsuciu

  b) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, która po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami opisanymi w dziale Zwrot należności Klientom

 6. Formularz odstąpienia od umowy, udostępniany jest drogą mailową, na życzenie Klienta

VII Zwrot należności Klientom

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 3. Zwrot wpłaconych należności dokonany zostanie:

  a) rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:

  - z góry za pomocą przelewu

  - przy odbiorze u kuriera

  b) gotówką – gdy zwrot towarów lub złożenie reklamacji nastąpi bezpośrednio w Punkcie Odbioru, a zamówienie opłacone zostało przy odbiorze w ww Punkcie; w przypadku gdy zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w podpunkcie „a”

 4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu

 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta, na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

VIII Polityka prywatności

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Składając zamówienie w naszym sklepie, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych - w celu zrealizowania zamówienia przez Sklep.

 3. Serwis zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., informacje z danymi osobowymi będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji promocji czy konkursów.

 4. Korzystanie z materiałów, informacji i zdjęć jest możliwe tylko w zakresie dozwolonym przepisami z 4 lutego 1994r o ochronie praw autorskich. Wszelkie kopiowanie utworów, treści, zdjęć zabronione.

 5. Sklep nie udostępnia, nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych ani kontaktowych użytkowników i klientów sklepu.

IX Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta

 3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby spółki prowadzącej Sklep.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.